Σελίδες

Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022

Επιμορφωτικό εργαστήριο (workshop) για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα τον σχεδιασμό εκπαιδευτικού προγράμματος για το Χλεμούτσι στο πλαίσιο του έργου Coastal Heritage Network – CoHeN

 Επιμορφωτικό εργαστήριο (workshop) για εκπαιδευτικούς

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα τον σχεδιασμό εκπαιδευτικού

προγράμματος για το Χλεμούτσι στο πλαίσιο του έργου Coastal Heritage Network –

CoHeN


Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του έργου «Δίκτυο Παράκτιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς -

Coastal Heritage Network (CoHeN)», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg V-A

Greece-Italy 2014-2020, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, η οποία συμμετέχει στο εταιρικό

σχήμα, έχει αναλάβει τον σχεδιασμό εκπαιδευτικού προγράμματος που αφορά -ως προς τα

μνημεία αρμοδιότητάς της- στο κάστρο Χλεμούτσι.


Για την αρτιότερη οργάνωση του προγράμματος και προκειμένου οι δραστηριότητες να

ανταποκρίνονται στις μαθησιακές ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας, η Υπηρεσία μας

προτίθεται να οργανώσει 

επιμορφωτικό βιωματικό εργαστήριο (workshop) γιαεκπαιδευτικούς 

την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022 και ώρα 16.00-18.00 

στο Συνεδριακό καιΕκθεσιακό Κέντρο Αρχαίας Ολυμπίας (ΣΠΑΠ). 


Κεντρική στόχευση του εργαστηρίου είναι

αφενός να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί για την ιστορία, την τοπογραφία και τα αρχιτεκτονικά

χαρακτηριστικά του κάστρου Χλεμούτσι, ενός από τα πλέον σημαντικά μεσαιωνικά μνημεία της

Ελλάδας, προκειμένου να τα αξιοποιήσουν κατά τη διδασκαλία τους και να τα συμπεριλάβουν

στις σχολικές τους επισκέψεις και αφετέρου οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να συνδράμουν στον

σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος με τις τοποθετήσεις τους και τη συμπλήρωση

ενός σύντομου ερωτηματολογίου, που θα βοηθήσει στη δυναμική σύνδεση της πολιτιστικής

κληρονομιάς με το σχολείο και στην επιλογή των κατάλληλων παιδαγωγικών εργαλείων

προκειμένου αυτά να ανταποκρίνονται στις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών.

Επισημαίνεται πως σε όλους τους συμμετέχοντες στο επιμορφωτικό βιωματικό εργαστήριο θα

δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας.


Επιμορφωτικό Εργαστήριο (Workshop) στο πλαίσιο του έργου ‘Δίκτυο Παράκτιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς’

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας διοργανώνει επιμορφωτικό βιωματικό εργαστήριο (workshop) στο πλαίσιο συμμετοχής της στο έργο ‘Δίκτυο Παράκτιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς’ (Coastal Heritage Network – CoHeN), που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022 και ώρα 16:00 μ.μ. στο Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο Ολυμπίας (ΣΠΑΠ).

Επιμορφωτικό Εργαστήριο (Workshop) στο πλαίσιο του έργου ‘Δίκτυο Παράκτιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς’

To επιμορφωτικό εργαστήριο (workshop), που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Π.Ε. Ηλείας, έχει ως στόχο να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί για την ιστορία, την τοπογραφία και τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του κάστρου Χλεμούτσι, ενός από τα πλέον σημαντικά μεσαιωνικά μνημεία της Ελλάδας, προκειμένου να το αξιοποιήσουν κατά τη διδασκαλία τους και να το συμπεριλάβουν στις σχολικές τους επισκέψεις και αφετέρου οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί με τις τοποθετήσεις τους και τη συμπλήρωση ενός σύντομου ερωτηματολογίου να συνδράμουν στον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος που εκπονεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας στο πλαίσιο του έργου CoHeN και το οποίο θα βοηθήσει στη δυναμική σύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με το σχολείο και στην επιλογή των κατάλληλων παιδαγωγικών εργαλείων προκειμένου αυτά να ανταποκρίνονται στις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Η συνάντηση θα διοργανωθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον COVID-19. Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθόλη τη διάρκεια της συνάντησης.

Απαραίτητη η προκράτηση θέσεων.

Πληροφορίες: Παλαιολόγου Νικολέττα, 26230 95920/95033 e-mail: efahle@culture.gr

Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022

3η Επιμορφωτική ενδοσχολική συνάντηση : "Συμπεριληπτική Εκπαίδευση – Συμπερίληψη" - ΤΡΙΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 , ΩΡΑ 17.00 - 19.00

 Συνάδελφοι στο πλαίσιο των ενδοσχολικών επιμορφώσεων που διοργανώνει το σχολείο μας.

 3η Επιμορφωτική ενδοσχολική συνάντηση :  


ΤΡΙΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ,   ΩΡΑ  17.00 - 19.00


Στην ψηφιακή αίθουσα "webex" του Διευθυντή κ.Γούναρη 

Θα δοθεί σύνδεσμος με ψηφιακή φόρμα - παρουσιολόγιο (και προαιρετικών ερωτήσεων για τους επιμορφωτές) στην αρχή κάθε συνάντησης.


Τίτλος: Συμπεριληπτική Εκπαίδευση  Συμπερίληψη

 

• Ορισμοί και προσεγγίσεις της έννοιας της Συμπερίληψης.
• Μία ανοιχτή συζήτηση στο «δεύτερό μας σπίτι», το σχολείο μας.

Διαδικτυακό Επιμορφωτικό Σεμινάριο "Νεανική επιχειρηματικότητα στο σχολείο και Εργαστήρια Δεξιοτήτων" (ΤΡ 22 /02/2022 | 5.30 - 7.30 μ.μ.)

Διαδικτυακό Επιμορφωτικό Σεμινάριο "Νεανική επιχειρηματικότητα στο σχολείο και Εργαστήρια Δεξιοτήτων"
(ΤΡ 22 /02/2022 | 5.30 - 7.30 μ.μ.) Το Επιμορφωτικό σεμινάριο απευθύνεται σε 120 Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τον σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων νεανικής επιχειρηματικότητας στα σχολεία τους στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων για τη Θεματική Ενότητα “Δημιουργώ και Καινοτομώ, Δημιουργική Σκέψη & Πρωτοβουλία”, Άξονας 2. Επιχειρηματικότητα - Αγωγή Σταδιοδρομίας - Γνωριμία με επαγγέλματα στη ΣΤ ́ Δημοτικού και Γ ́ Γυμνασίου. Στόχοι του Εργαστηρίου είναι: 1) οι εκπαιδευτικοί να συνεργαστούν ώστε να επεξεργαστούν και να συνδιαμορφώσουν σχέδιο δράσης για τη νεανική επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων αντιλαμβανόμενοι τον ρόλο τους ως παιδαγωγών στο πλαίσιο ενός προγράμματος σχολικής επιχειρηματικότητας, 2) να γνωρίσουν πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί από άλλους συναδέλφους σε συνεργασία με εθελοντές-μέντορες, 3) να ενημερωθούν για τις δυνατότητες και τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα του οργανισμού JA Greece (https://jagreece.org/). To JA Greece, βάσει Μνημονίου Συνεργασίας με το ΥΠΑΙΘ, προσφέρει από το 2005 δωρεάν προγράμματα σε σχολεία (Δημόσια και Ιδιωτικά) όλης της Ελλάδας, που υλοποιούνται από εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, και ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα (Γυμνάσιο- Λύκειο), έχουν την έγκριση του Υπουργείου ή εντάσσονται στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο μαθημάτων Τεχνολογίας & Πληροφορικής, Κοινωνικής & Πολιτικής Αγωγής, Αρχών Οικονομίας, Οικιακής Οικονομίας, αλλά και αντίστοιχων ομίλων, ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ή άλλων εκπαιδευτικών δράσεων. https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/2842

2η Επιμορφωτική ενδοσχολική συνάντηση 2ου Γυμνασίου Αμαλιάδας 2021 - 2022 : Εφηβεία- Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος- Ο ρόλος του εκπαιδευτικού

  Επιμορφωτική ενδοσχολική συνάντηση 2ου Γυμνασίου Αμαλιάδας 2021 - 2022 : 


ΤΡΙΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ,   ΩΡΑ  17.00 - 19.00


Στην ψηφιακή αίθουσα "webex" του Διευθυντή κ.Γούναρη 


 Επιμορφωτές : 

Βαμβακά Χριστίνα - Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ30 της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης  

Τρυφωνοπούλου Σοφία - Ψυχολόγος ΠΕ23 της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης 

 


Θα δοθεί σύνδεσμος με ψηφιακή φόρμα - παρουσιολόγιο (και προαιρετικών ερωτήσεων για τους επιμορφωτές) στην αρχή κάθε συνάντησης.

 

 

2η Επιμορφωτική συνάντηση


Θέμα: «Εφηβεία- Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος- Ο ρόλος του εκπαιδευτικού»

 Περιγραφή:

Ι. Αναπτυξιακό στάδιο εφηβείας και αλλαγές που επιφέρει σε βιολογικό και ψυχοκοινωνικό επίπεδο.

ΙΙ.  Ορισμός και χαρακτηριστικά Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος.

ΙΙΙ. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού: τεχνικές διδασκαλίας, προσέγγισης και διαχείρισης στο πλαίσιο της σχολικής τάξης.

Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2022

ΔΩΡΕΑΝ 2ωρο WEBINAR - Ζωντάνεψε ένα Όνομα με Κώδικα! | Supported by Google

 Google Animate a Name

Ζωντάνεψε ένα όνομα με κώδικα!

Μπερδεύεις τον κώδικα με τον κωδικό;

Μάθε να τα ξεχωρίζεις προγραμματίζοντας! Δώσε ζωή στις λέξεις με γραφικά και ήχους, γράφοντας απλά κώδικα στο

προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch του MIT.

Μάθε να προγραμματίζεις σε 2 μόλις ώρες με παιγνιώδη τρόπο. Θα δοθούν Βεβαιώσεις Συμμετοχής σε όλους τους

συμμετέχοντες.


Ποιος μπορεί να το παρακολουθήσει;

- Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων.

- Φοιτητές/φοιτήτριες παιδαγωγικών τμημάτων και καθηγητικών σχολών.

Πού θα λάβουν μέρος οι δράσεις;

Διαδικτυακά μέσω Google Meet - Θα σας σταλεί ο σχετικός σύνδεσμος μετά την εγγραφή σας.


Συμμετοχή: ΔΩΡΕΑΝ

Εγγραφή: https://forms.gle/7RWNjF3B8NxpADxx6


Απαιτήσεις:

- Προτείνεται η σύνδεση από PC ή Laptop

- Να έχετε δικό σας email


Διοργάνωση

EU Code Ambassadors | Greece

- Θεοδούλη [Λία] Τερζίδου, PhD

- Αναστάσιος Θεοδωρόπουλος, PhD

- Σταμάτης Παπαδάκης, PhD

- Σπύρος Μπλάτσιος, MSc


Supported and Sponsored by

Και την Ευγενική υποστήριξη της ΕΠΥ | Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών


Ημερομηνίες

DATE TIME

1    5 Feb 2022 18:00-20:00

2    8 Feb 2022 18:00-20:00

3    12 Feb 2022 18:00-20:00

4    19 Feb 2022 18:00-20:00

5    23 Feb 2022 18:00-20:00

6    26 Feb 2022 18:00-20:00

7    3 Mar 2022 18:00-20:00

8    8 Mar 2022 18:00-20:00

9    12 Mar 2022 18:00-20:00

10    15 Mar 2022 18:00-20:00

11    19 Mar 2022 18:00-20:00

12    21 Mar 2022 18:00-20:00

Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022

«Φόρμα διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών» Ε.Ε.Π.Ε.Κ. - μέχρι 20/02/2022

 Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Είναι γνωστό σε όλους μας ότι ο σύγχρονος εκπαιδευτικός επιτελεί ένα πολυσύνθετο και πολυδιάστατο έργο, το οποίο έχει μεγάλες απαιτήσεις σε γνώσεις τόσο επιστημονικού όσο και παιδαγωγικού χαρακτήρα. Τα τελευταία 8 χρόνια η ΕΕΠΕΚ, ως μια σύγχρονη και μεγάλη Κοινότητα Μάθησης όλων των εκπαιδευτικών, με μέλη χιλιάδες εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα, έχει υλοποιήσει περισσότερα από 180 διαφορετικά επιμορφωτικά προγράμματα, σχεδόν όλα με τη μέθοδο της ασύγχρονης και από απόσταση εκπαίδευσης σε δική της πλατφόρμα Moodle. Στα προγράμματα αυτά πραγματοποιήθηκαν περίπου 15.500.000 ανθρωποώρες επιμόρφωσης (!!!!!) γεγονός που δείχνει την μεγάλη ανάγκη καθώς και την επιθυμία των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση. Συνεπώς, η υλοποίηση και νέων επιμορφωτικών προγραμμάτων με την ίδια μεθοδολογία είναι μονόδρομος.

Η Ε.Ε.Π.Ε.Κ. στοχεύει, μεταξύ άλλων, να υλοποιήσει μελλοντικά επιπλέον στοχευμένες επιμορφωτικές δράσεις για τα μέλη της, αξιοποιώντας το υπό διαμόρφωση μητρώο εκπαιδευτών της (σύμφωνα και με τη σχετική πρόσκληση ένταξης σ’ αυτό την οποία λάβατε πριν λίγες ημέρες: https://forms.gle/4RxqogU7Eg8fiNRK8 ). 

Για το σκοπό αυτό, αναγνωρίζοντας και σεβόμενη τις επιμορφωτικές ανάγκες του σύγχρονου εκπαιδευτικού, η Ε.Ε.Π.Ε.Κ. απευθύνει πρόσκληση σε όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν, να συμπληρώσουν μέχρι 20/02/2022 την παρούσα «Φόρμα διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών» στο https://forms.gle/67GcvAHNMFg4KZ2p6  

 

Από την επιτροπή επιμόρφωσης της ΕΕΠΕΚ

Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022

Πρόσκληση του ΙΕΠ προς εν ενεργεία μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε. για συμμετοχή στην 4η Επιμορφωτική Περίοδο του προγράμματος«Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων»

 Πρόσκληση του ΙΕΠ προς εν ενεργεία μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε. για συμμετοχή στην 4η Επιμορφωτική Περίοδο του προγράμματος«Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων»


7 Φεβρουαρίου 2022

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινάει η 4η Επιμορφωτική Περίοδος του προγράμματος «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων» (MIS 5092064) που υλοποιείται μέσω του «ΟΠΣ επιμόρφωσης» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα και απευθύνεται σε εν ενεργεία μόνιμους και αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Κατά την 1η Επιμορφωτική Περίοδο Ιουνίου 2021 – Αυγούστου 2021, τη 2η Επιμορφωτική Περίοδο Σεπτεμβρίου 2021 – Νοεμβρίου 2021 και την 3η Επιμορφωτική Περίοδο Δεκεμβρίου 2021 – Ιανουαρίου 2022 δήλωσαν συμμετοχή περισσότεροι από 80.000 εκπαιδευτικοί, από τους οποίους οι 65.890 έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα της επιμόρφωσης.

Όσοι εκπαιδευτικοί είναι ήδη εγγεγραμμένοι και παρακολουθούν το πρόγραμμα, αλλά δεν το έχουν ολοκληρώσει, μπορούν να συνεχίσουν στην 4η Επιμορφωτική Περίοδο χωρίς να χρειάζεται να κάνουν νέα αίτηση.

Υποβολή αιτήσεων: από 07/02/22 και ώρα 13:00 έως 28/02/22 και ώρα 13:00

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Η διαδικασία υποβολής αίτησης αποτελείται από τρία στάδια:

α) Εγγραφή και είσοδο στο μητρώο του ΙΕΠ, https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php
β) Συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων (Μενού Portfolio → Καρτέλα «Προσωπικά Στοιχεία»)
γ) Από το μενού Αιτήσεις επιλέγουμε την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης → Συμπλήρωση απογραφικού δελτίου εισόδου (το οποίο βρίσκεται μαζί με στην αίτηση) → Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης.

Προσοχή: Παράλειψη ενός σταδίου σημαίνει μη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Έναρξη 4ης Επιμορφωτικής Περιόδου: 04/03/22 και ώρα 13:00 (δεν θα υπάρξει άλλη ανακοίνωση ή ειδοποίηση. Όσοι θα έχουν εγγραφεί θα μπορούν από  04/03/2022 στις 13:00 να συνδεθούν ΜΟΝΟ με τους κωδικούς του TAXIS στη διεύθυνση https://elearning.iep.edu.gr/study/enrol/index.php?id=510 για να ξεκινήσουν το πρόγραμμα).

Διάρκεια της 4ης Επιμορφωτικής Περιόδου: από 04/03/22 και ώρα 13:00 έως 15/05/22

Οι βεβαιώσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση της 4ης επιμορφωτικής περιόδου του προγράμματος θα είναι διαθέσιμες στο μητρώο του ΙΕΠ από την Τετάρτη 18/05/22.

Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022

1η Επιμορφωτική ενδοσχολική συνάντηση 2ου Γυμνασίου Αμαλιάδας: Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης / Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης / Αρμοδιότητες Κοινωνικού Λειτουργού και Ψυχολόγου της ΕΔΥ

 1η Επιμορφωτική ενδοσχολική συνάντηση 2ου Γυμνασίου Αμαλιάδας: 


ΤΡΙΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ,  

ΩΡΑ  17.00 - 19.00


Στην ψηφιακή αίθουσα "webex" της κ.Χριστίνας Βαμβακά
ΠΕ30-Κοινωνικού Λειτουργού


Θα δοθεί σύνδεσμος με ψηφιακή φόρμα - παρουσιολόγιο (και ερωτήσεων για τους επιμορφωτές) στην αρχή κάθε συνάντησης.

 Επιμορφωτές : 

Βαμβακά Χριστίνα - Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ30 της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης  

Τρυφωνοπούλου Σοφία - Ψυχολόγος ΠΕ23 της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης Περιγραφή:

Παρουσίαση σκοπού και οργάνωσης των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ).Αναφορά των ρόλων/ αρμοδιοτήτων των μελών ΕΕΠ της ΕΔΥ, Κοινωνικού Λειτουργού και Ψυχολόγου, στις σχολικές μονάδες της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθεσία (4823/2021).

 

Θέμα: «Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης / Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης / Αρμοδιότητες Κοινωνικού Λειτουργού και Ψυχολόγου της ΕΔΥ»

Υποθεματικές:΄

10΄ συστάσεις

·         Σκοπός των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης – Βαμβακά Χριστίνα ΠΕ30 (10΄)

·         Σκοπός και οργάνωση της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης- Βαμβακά Χριστίνα ΠΕ30  (10΄)

·         Αρμοδιότητες Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης – Τρυφωνοπούλου Σοφία ΠΕ23 (10΄)

·         Καθήκοντα και αρμοδιότητες Κοινωνικού Λειτουργού ΠΕ30 της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης – Βαμβακά Χριστίνα ΠΕ30 (10΄)

·         Καθήκοντα και αρμοδιότητες Ψυχολόγου ΠΕ23 της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης – Τρυφωνοπούλου Σοφία (10΄)

Θα ακολουθήσει συζήτηση


Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο, για το έτος 2022 και Διαδικτυακή εκδήλωση για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2022

Πρόσκληση σε Διαδικτυακή εκδήλωση για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2022 Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, η Αιρετή Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Παρατηρητήριο Πρόληψης και Διαχείρισης Κρίσεων, το Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο Ασφάλεια στο Διαδίκτυο το ΝΟΗΣΙΣ και οι Φίλοι του Τεχνικού Μουσείου, στο πλαίσιο της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2022 συνδιοργανώνουν διαδικτυακή εκδήλωση παρουσίασης δράσεων από σχολεία του Δικτύου από όλη την Ελλάδα την: Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 09.30 π.μ. Το Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» http://isecurenet.sch.gr/portal/ δραστηριοποιείται σε οκτώ (8) ΠΔΕ και δώδεκα (12) ΠΕΚΕΣ σε όλη την Ελλάδα. Η εκδήλωση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η εκδήλωση περιλαμβάνει βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις δράσεων επιλεγμένων σχολικών μονάδων (προσχολικής, δημοτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) του Διαπεριφερειακού Θεματικού Δικτύου Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Η ημερίδα θα μεταδοθεί διαδικτυακά μέσω livestreaming στη διεύθυνση https://www.webtv.kmaked.eu και θα παραμείνει αναρτημένη στον ιστότοπο της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας και του Δικτύου για να είναι στη διάθεση της εκπαιδευτικής κοινότητας. « Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο, για το έτος 2022 ». 1. Η Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο (Internet Safety Day), καθιερώθηκε το έτος 2004 με πρωτοβουλία της Ευρωπαίας Επιτρόπου Viviane Reding, αρμόδια για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Επικοινωνίας, με σκοπό να προωθήσει την ασφαλή και θετική χρήση του διαδικτύου και της ψηφιακής τεχνολογίας, ιδιαίτερα ανάμεσα σε παιδιά και νέους ανθρώπους. 2. Για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο, η Υπηρεσία μας διοργανώνει κάθε χρόνο ποικίλες ενημερωτικές δράσεις. Φέτος στόχος είναι η διαδικτυακή ενημέρωση μαθητών και εκπαιδευτικών στις 8 Φεβρουαρίου 2022 σχετικά με επισφαλείς διαδικτυακές συμπεριφορές προκειμένου να δομήσουμε υπεύθυνους και ενημερωμένους ψηφιακούς πολίτες του μέλλοντος. Οι ενημερώσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί παγκοσμίως λόγω της πανδημίας του COVID-19. 3. Στις 8 Φεβρουαρίου 2022 θα πραγματοποιηθούν μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου ενημερώσεις από εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, δύο (2) ενημερώσεις:  Μία (1) σε σχολεία Πρωτοβάθμιας (τάξεις Δ’, Ε’, ΣΤ’) τις ώρες 09:00-11:00.  Μία (1) σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο – Λύκειο) τις ώρες 11:00-13:00. 4. Η θεματολογία που θα αναπτυχθεί αναφορικά με την πλοήγηση των παιδιών στο διαδίκτυο, είναι:  η πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες,  οι παγίδες που ελλοχεύουν στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης,  ο διαδικτυακός σεξουαλικός εξαναγκασμός και εκβιασμός,  ο εθισμός στο διαδίκτυο,  το φαινόμενο του διαδικτυακού εκφοβισμού. 5. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων θα συνδεθούμε με άτομα ευρέως γνωστά και αποδεκτά από το ευρύ κοινό και με επιρροή ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, όπως αθλητές, τα οποία θα μιλήσουν στα παιδιά για τη δική τους εμπειρία αναφορικά με τη χρήση του διαδικτύου και τις διεξόδους των παιδιών στην εποχή των τεχνολογιών που διανύουμε. 6. Σας προσκαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή στην φόρμα https://forms.gle/QRGA77Fb3iuGpv9R9 μέχρι 07/02/2022 και ώρα 12:00 για να παρακολουθήσετε με τους μαθητές σας την ενημέρωση. Όσοι δηλώσετε συμμετοχή μέσω της φόρμας θα λάβετε επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) καθώς και τον σύνδεσμο του διαδικτυακού «δωματίου» που θα συνδεθείτε στις 08/02/2022 για να παρακολουθήσετε την ενημέρωση.

Διαδικτυακή Επιμορφωτική συνάντηση - Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

 «Διαδικτυακή Επιμορφωτική συνάντηση»     Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της λειτουργίας του Διαθεματικού Διαπεριφερειακού Δικτύου  «Ασφάλ...