Σελίδες

Πέμπτη 12 Μαΐου 2022

Επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Δ_θμιας Εκπ_σης στο CERN

 

Επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Δ/θμιας Εκπ/σης στο CERNTo Τμήμα Εκπαίδευσης του CERN σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή των σεμιναρίων για την Ελλάδα, οργανώνουν για 12η χρονιά δύο επιμορφωτικά σεμινάρια για 72 (36+36) εκπαιδευτικούς Δ/θμιας Εκπ/σης στην ελληνική γλώσσα.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς ΠΕ04, ΠΕ82 (πρώην: ΠΕ12.04, ΠΕ17.02,ΠΕ17.06), ΠΕ83 (πρώην: ΠΕ12.05, ΠΕ17.03, ΠΕ17.07), ΠΕ84 (πρώην: ΠΕ12.06, ΠΕ17.04, ΠΕ17.08), ΠΕ85 (πρώην: ΠΕ12.08) και ΠΕ86 (πρώην: ΠΕ19, ΠΕ20).

Το πρώτο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από 28 Αυγούστου 2022 έως 31 Αυγούστου 2022 και το δεύτερο από 31 Αυγούστου 2022 έως 3 Σεπτεμβρίου 2022 στις εγκαταστάσεις του CERN στη Γενεύη.

Οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά έως τις 20 Ιουνίου 2022, ώρα: 15.00.

Οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά έως τις 20 Ιουνίου 2022, ώρα: 15.00, στην διεύθυνση: http://etsito.mysch.gr/?q=cern2022

Το πρόγραμμα

1ο σεμινάριο (για 36 καθηγητές)

Άφιξη στο CERN: Κυριακή 28/8/2022 πρωί Έναρξη μαθημάτων: Κυριακή 28/8/2022, 14.00 Τέλος μαθημάτων: Τετάρτη 31/8/2022, 13.00 Αναχώρηση από το CERN: Τετάρτη 31/8/2022

2ο σεμινάριο (για 36 καθηγητές)

Άφιξη στο CERN: Τετάρτη 31/8/2022 πρωί Έναρξη μαθημάτων: Τετάρτη 31/8/2022, 14.00 Τέλος μαθημάτων: Σάββατο 3/9/2022, 13.00 Αναχώρηση από το CERN: Σάββατο 3/9/2022

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 9.00 – 18.00 καθημερινά, με 2ωρη διακοπή φαγητού το μεσημέρι. Όσοι επιλεγούν, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν όλο το σεμινάριο (δεν επιτρέπονται αφίξεις μετά την έναρξη, αναχωρήσεις πριν την λήξη ή επιλογή διδακτικών ενοτήτων κατά την διάρκεια του σεμιναρίου).

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν μία τουλάχιστον εκδήλωση, σχετικά με όσα παρακολούθησαν, την επόμενη σχολική χρονιά 2022-2023. Ενδεικτικός πίνακας επιθυμητών εκδηλώσεων περιλαμβάνεται στην αίτηση συμμετοχής. Όταν πραγματοποιηθεί η εκδήλωση, θα κοινοποιηθεί στο e-mail: etsitop@otenet.gr για την σύνταξη της έκθεσης απολογισμού του προγράμματος.

 Η κατανομή των θέσεων στo σεμινάριo

  • Ποσοστό 50% των θέσεων (36), θα καλυφτεί από εκπαιδευτικούς με πτυχίο Φυσικού τμήματος ή ΣΕΜΦΕ, κλάδος Φυσικού, οι οποίοι την σχολική χρονιά 2021-2022 διδάσκουν Φυσική ή και άλλο μάθημα των Φυσικών Επιστημών (Χημεία, Βιολογία, Γεωλογία – Γεωγραφία, Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων).

  • Ποσοστό 30% των θέσεων (21), θα καλυφτεί από εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ04-02, ΠΕ04-03, ΠΕ04-04, ΠΕ04-05, ΠΕ82 (πρώην: ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06),ΠΕ83 (πρώην: ΠΕ12.05, ΠΕ17.03, ΠΕ17.07), ΠΕ84 (πρώην: ΠΕ12.06, ΠΕ17.04, ΠΕ17.08), ΠΕ85 (πρώην: ΠΕ12.08), οι οποίοι την σχολική χρονιά 2021-2022 διδάσκουν μάθημα των Φυσικών Επιστημών (Χημεία, Βιολογία, Γεωλογία – Γεωγραφία, Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων) και Φυσική.

  • Ποσοστό 5% των θέσεων (4), θα καλυφτεί από εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ04-02, ΠΕ04-03, ΠΕ04-04, ΠΕ04-05, ΠΕ82 (πρώην: ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06),ΠΕ83 (πρώην: ΠΕ12.05, ΠΕ17.03, ΠΕ17.07), ΠΕ84 (πρώην: ΠΕ12.06, ΠΕ17.04, ΠΕ17.08), ΠΕ85 (πρώην: ΠΕ12.08), οι οποίοι την σχολική χρονιά 2021-2022 διδάσκουν μάθημα των Φυσικών Επιστημών (Χημεία, Βιολογία, Γεωλογία – Γεωγραφία, Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων).

  • Ποσοστό 5% των θέσεων (4), θα καλυφτεί από εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ86 (πρώην: ΠΕ19, ΠΕ20)

  • Ποσοστό 10% των θέσεων (7), θα καλυφτεί από Υπευθύνους Ε.Κ.Φ.Ε. ή συνεργάτες Ε.Κ.Φ.Ε.

Σε περίπτωση που υπάρξουν λιγότερες αιτήσεις από τις προσφερόμενες θέσεις σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες, οι κενές θέσεις θα καλυφτούν από εκπαιδευτικούς των άλλων κατηγοριών μέχρι την κάλυψη όλων των θέσεων. Όσοι επιλεγούν, υποχρεούνται να στείλλουν, εντός μίας εβδομάδας από την ανακοίνωση της επιλογής τους, βεβαίωση με τα μαθήματα και τις ώρες διδασκαλίας τους για κάθε μάθημα, υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή/-ντές του/των σχολείου/-ων τους στο e-mail: etsitop@otenet.gr Η μη έγκαιρη αποστολή της βεβαίωσης συνεπάγεται την αυτόματη διαγραφή τους από τους επιλεγέντες και την αντικατάστασή τους από τους αναπληρωματικούς εκπαιδευτικούς.

Κριτήρια επιλογής

  • εκπαιδευτικοί που δεν έχουν παρακολουθήσει τα προηγούμενα σεμινάρια του 2008, του 2010, του 2011, του 2012, του 2013, του 2014, του 2015, του 2016, του 2017, του 2018, του 2019 ή οποιοδήποτε από τα σεμινάρια των τριών εβδομάδων που οργανώνονται από το CERN

  • κατά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων που θα υποβληθούν ανά Διεύθυνση Δ.Ε.,

  • η ποσόστωση στον αριθμό των γυναικών (ελάχιστο 30%, όπως ορίζει ο νόμος) και

  • τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος και της αίτησης.

Οι αιτήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών εξετάζονται μόνο στην περίπτωση που υπάρξουν λιγότερες αιτήσεις από εκπαιδευτικούς που δεν έχουν παρακολουθήσει τα προηγούμενα σεμινάρια.

Όλοι οι αιτούντες θα ενημερωθούν εγγράφως για το αποτέλεσμα της αίτησης συμμετοχής τους.

Τα προσωπικά δεδομένα των αιτούντων για τα ανωτέρω σεμινάρια θα προστατεύονται βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Οι συμμετέχοντες, με την αίτησή τους, συναινούν ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται θα συλλέγονται, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία, θα χρησιμοποιούνται και θα αποθηκεύονται από το Τμήμα Εκπαίδευσης του CERN και την Οργανωτική Επιτροπή των σεμιναρίων για την Ελλάδα, με σκοπό τη διοργάνωση των σεμιναρίων και, μεταξύ άλλων, για την έκδοση του πιστοποιητικού συμμετοχής, των λιστών συμμετοχής και για την παρακολούθηση των σεμιναρίων. Καθώς προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε τα σεμινάρια, θα επικοινωνούμε μαζί σας εάν είναι απαραίτητο, στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων αξιολογήσεων έως και δώδεκα μήνες μετά (έως 4/9/2023). Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής, τα δεδομένα θα αρχειοθετηθούν ανώνυμα για στατιστικούς σκοπούς. Τα καθαρά δεδομένα θα διαγραφούν μετά την ανωνυμοποίηση. Τα προσωπικά σας στοιχεία επικοινωνίας δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους. Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον στέλνοντας ένα e-mail στο etsitop@otenet.gr

Περισσότερες πληροφορίες για τα σεμινάρια στη διεύθυνση: http://etsito.mysch.gr/ και από την κα. Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη στο e-mail: etsitop@otenet.gr

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Διαδικτυακή Επιμορφωτική συνάντηση - Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

 «Διαδικτυακή Επιμορφωτική συνάντηση»     Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της λειτουργίας του Διαθεματικού Διαπεριφερειακού Δικτύου  «Ασφάλ...